UM OKKUR

Fasteignasalan Byggð

Á vefsíðu Fasteignasölunnar Byggðar er hægt að skoða upplýsingar um þær eignir sem eru á söluskrá. Söluskráin á vefnum er uppfærð daglega, svo ávallt er tryggt að hægt sé að ganga að nýjustu upplýsingum vísum.

Einnig er hægt að nálgast ýmsar grunnupplýsingar fyrir þá sem eru að hugleiða fasteignaviðskipti og tengingar eru á nokkra gagnlega vefi.

Fasteignasalan Byggð var upphaflega starfrækt undir nafni Málflutningsskrifstofu Gunnars Sólnes hrl. frá 1973 - 1976 frá þeim tíma undir nafni Fasteignasölunnar Strandgötu 1 á Akureyri til ársins 1984 og undir nafninu Fasteignasalan Brekkugötu 4 á Akureyri til ársins 1988 en síðan undir nafninu Fasteignasalan Byggð.

Hafa Samband

STARFSMENN

Björn Guðmundsson
Björn er Sölustjóri og lögg. fasteignasali.
Berglind Jónasardóttir
Löggiltur fasteignasali
Greta Huld Mellado
Löggiltur fasteignasali
Freygerður Anna Geirsdóttir
Ritari
Ólafur Már Þórisson
Nemi til lögg. fasteignasala